ประกาศ

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ให้ผู้มีสิทธิสอบ (รอบที่ 2) เข้าไปที่ https://forms.gle/yG6kdjMDDarYAvx89 โดยใน link ดังกล่าว จะมีคำถามซึ่งท่านต้องตอบ รวมถึงโจทย์หัวข้อเขียนเรียงความซึ่งปรากฏในตอนท้าย ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบต้องใช้อีเมล @gmail.com หรือ Google Account ในการเข้า link ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่งคำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.