ข่าวสารและกิจกรรม

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565
ท่านสามารถตอบแบบสอบถามผ่านลิงก์ https://bit.ly/3zso0Ec หรือสแกน QR Code จากภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2565
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม