ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Career Preparation and Opportunity in PTT” โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “Career Preparation and Opportunity in PTT” โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 – 17.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams

ลงทะเบียนได้ที่ ภายในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 (จะแจ้งลิงก์ผ่านอีเมลที่ลงทะเบียน) ที่ ลงทะเบียน Career Preparation and Opportunity in PTT
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อีเมล korrasut@tu.ac.th