ประกาศ

ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

📌ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

📆วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
📲ทางระบบ Cisco Webex Meetings

🕐ลำดับในการสัมภาษณ์

  • เวลา 13.00 น. ณัฐนนท์ ปิยะจันทร์
  • เวลา 13.30 น. นราวิธ นพประไพ
  • เวลา 13.45 น. กฤษณพงษ์ สมบูรณ์สุข
  • เวลา 14.00 น. รชต บรรพษร
  • เวลา 14.15 น. ศิรภัสสร เอี่ยมนิรัตน์
  • เวลา 14.30 น. ธาม ปัญญา
  • เวลา 1445 น. ภูมินทร์ สุขพันธ์

📌รายละเอียดอื่น ๆ

  • ผู้สมัครจะได้รับแจ้งลิงก์ในการเข้าระบบทางอีเมลที่สมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.
  • ในวันสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถเข้ามารอในระบบได้ตั้งแต่ 12.50 น. หรืออย่างน้อยก่อนเวลาสัมภาษณ์ 5 นาที โดยให้แจ้งชื่อและเวลาสัมภาษณ์แก่ผู้ดูแลระบบ
  • ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อในตารางสัมภาษณ์ หรือไม่ได้รับอีเมล หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th