ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

กรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdE6j_ND00rw8wECChmX2v0J9w2PYGcaBHNjwlDWIVA52rug/viewform?usp=sf_link

วิชาที่รับสมัคร

– น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา Section ภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน สัมมนาโดย อ.เฉลิมรัช จันทรานี จำนวน 3 คน

– น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป Section 02 ผู้บรรยาย รศ.ดร.มุนินทร์ พงศษปาน ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ อ.เฉลิมรัช จันทรานี จำนวน 3 คน

คุณสมบัติ

– (วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา) เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 2-4 (Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต)
– (วิชากฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป) เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4

– มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

-ร่วมกับอ.เฉลิมรัช ในการตรวจการบ้านวิชาดังกล่าว

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

– ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด

– วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร จันทร์ 11 – พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564

สัมภาษณ์ ทางระบบ Cisco Webex Meeting เสาร์ 16 ตุลาคม 2564 (บ่าย)

กรรมการสอบสัมภาษณ์ อ.เฉลิมรัช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา E-mail: korrasut@tu.ac.th