ประกาศ

ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

📌ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

📆วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
📲ทางระบบ Cisco Webex Meetings

🕐ลำดับในการสัมภาษณ์

 • เวลา 9.10 น. จิรภัทร ชนะสิทธิ์
 • เวลา 9.20 น. ภัทรียา ชาญณรงค์
 • เวลา 9.30 น. พัฒน์ยศ คำเจริญ
 • เวลา 9.40 น. ศิวัช สุขเกษมหทัย
 • เวลา 9.50 น. ภัทร์ฐิตา ศิริประภาโรจน์
 • เวลา 10.00 น. คชาภัทร นรัตถรักษา
 • เวลา 10.10 น. รุ้งทิพย์ เพชรพรหม
 • เวลา 10.20 น. ธีรภัทร ถวัลย์วรกิจ
 • เวลา 10.30 น. เพียงพอ พวงเสรีกุล
 • เวลา 10.40 น. ศุภกานต์ รุ่งเรือง
 • เวลา 10.50 น. วรัชยา ทองสุข
 • เวลา 11.00 น. ปฏิมากร เลี้ยงรอด
 • เวลา 11.10 น. พลอยพรรณ สถิตศิวกุล
 • เวลา 11.20 น. วรสุดา อรรถวรเดช
 • เวลา 11.30 น. มานิตา นิตยธรรม

📌รายละเอียดอื่น ๆ

 • ผู้สมัครจะได้รับแจ้งลิงก์ในการเข้าระบบทางอีเมลที่สมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
 • ให้ผู้สมัครเข้ามาในระบบตามเวลาที่กำหนดไว้ (อย่าเข้าก่อนเวลา)
 • ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อในตารางสัมภาษณ์ หรือไม่ได้รับอีเมล หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th