ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300/301 กฎหมายลักษณะมรดก

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300/301 กฎหมายลักษณะมรดก

ศูนย์รังสิต กรอกใบสมัครที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Co43D9CNz_nrh9yvipqgREamEyBUgChMkERHhbTXmS64Vg/viewform?usp=sf_link

ศูนย์ลำปาง กรอกใบสมัครที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1-pUeAhhUMCbJxKG0ReOcL39rygdv3K_kLQFIeajmBfip-w/viewform?usp=sf_link

Section ที่รับสมัคร

– ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ผู้สอน ผศ.ดร.กรศุทธิ์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ รศ.ดร.มาตาลักษณ์ อ.กิตติภพ ศ.ดร.ไพโรจน์

– ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง ผู้สอน ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.กิตติภพ ศ.ดร.ไพโรจน์

คุณสมบัติ

– เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิตหรือศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 4

– มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

-ร่วมกับผศ.ดร.กรศุทธิ์และอ.กิตติภพในการตรวจการบ้านวิชาดังกล่าว

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

– ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด

– วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 13-16 ตุลาคม 2564

คัดเลือก

– โดยการทดสอบข้อเขียน โดยจะส่งคำถามให้ผู้สมัครในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

– เนื้อหาในการทดสอบข้อเขียน : พินัยกรรมและผู้จัดการมรดก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา E-mail: korrasut@tu.ac.th