ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต
เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

Section ที่รับสมัคร

  • กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ สัมมนาโดย อ.นาฏนภัส จำนวน 4 คน
  • กลุ่ม 4 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สัมมนาโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.กิตติภพ จำนวน 4 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับอ.นาฏนภัส (กลุ่ม 1) ผศ.ดร.กรศุทธิ์และอ.กิตติภพ (กลุ่ม 4) ในการตรวจการบ้านวิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 22-29 สิงหาคม 2562
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

กรอกใบสมัครได้ที่ SCAN ME หรือที่ https://bit.ly/2Hhi1GI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail: korrasut@tu.ac.th (ผู้ประสานงาน)