ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 16.30- 18.00 น. ณ ห้องบรรยาย 301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์