ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564

พราวภารินย์ อมรศักดิ์

ชารีฟ วัฒนะ

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่อีเมล korrasut@tu.ac.th เพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันต่อไป