ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี
  • มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

กรอกใบสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOlSZhoa7y_hlJiVAZY_-Gs2fcJ1mPkNhfA4rgP2Hg_5LbYw/viewform?usp=sf_link

สิ่งที่ต้องแนบมาด้วยในการสมัคร

  • บทความหัวข้อ “The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society” ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ ในรูปแบบไฟล์ pdf
  • ผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา

หมายเหตุ :

  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทความ จะมีการจะคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 (จะแจ้งเวลาให้ทราบภายหลัง)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อีเมล korrasut@tu.ac.th

รายละเอียดของการแข่งขัน

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 – 14.30 น. ผ่านออนไลน์โดยโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society” ชิงโล่และเงินรางวัลจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จำนวน 7,000 บาท
ใบประกาศเข้าร่วมการแข่งขัน “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษเนื่องนวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564” สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน