ประกาศ

แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้มิสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (รอบที่ 2 โควต้า) คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูแบบฟอร์มกรอกประวัติผู้มิสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (รอบที่ 2 โควต้า) คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565