ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU Law Special Lecture Series 2021

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “The Temple of Preah Vihear Case: Fact vs. Fiction” โดย Ajarn William Roth

– วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “Modern-day Statehood” โดย Assistant Professor Dr Jaruprapa Rakpong

– วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “Legal Profession” โดย Dr Anne Coulon-Rana

บรรยายผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

ลงทะเบียนภายใน 30 กันยายน 2564 ทาง QR Code หรือที่ https://bit.ly/3tvrFMC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อีเมล korrasut@tu.ac.th