ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการ TU Law Special Lecture Series โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ศึกษาเนื้อหากฎหมายเพิ่มเติมจากวิชาบังคับของหลักสูตร ผ่านรูปแบบการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

โดยในเดือนมิถุนายน 2565 ได้มีการจัดโครงการ TU Law Special Lecture Series 2022 Seasons 3 ในธีม European Commercial Law รายละเอียดดังนี้

– วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30-20.30 น. บรรยายหัวข้อ “Introduction to UK Company Law” โดย Dr Katarzyna Chalaczkiewicz-Ladna, Lecturer, School of Law, University of Glasgow สหราชอาณาจักร ดำเนินรายการโดย อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30-20.30 น. บรรยายหัวข้อ “Online Platforms and Commercial Law” โดย Prof Dr Gerhard Dannemann, Professor of English Law, British Economy and Politics and Director of the Centre, Humboldt University Berlin เยอรมนี ดำเนินรายการโดย Asst Prof Dr Lasse Schuldt อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30-20.30 น. บรรยายหัวข้อ “Introduction to French Commercial Law” โดย Dr Anne Coulon-Rana อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์