ข่าวสารและกิจกรรม

TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law

TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law

📆วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 🕐เวลา 17.30-20.30 น.
🇬🇧หัวข้อ “Introduction to UK Company Law”
⭐️Speaker: Dr Katarzyna Chalaczkiewicz-Ladna, Lecturer, School of Law, University of Glasgow
🌟Moderator: Kittipob Wangkham, Lecturer, Faculty of Law, Thammasat University

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย ได้มีการส่งเอกสารประกอบการบรรยายและลิงก์สำหรับเข้าร่วมให้ทางอีเมล และเชิญเข้าห้องบรรยายในระบบ Cisco Webex Meetings แล้ว

กรณีไม่ได้รับอีเมล หรือไม่ได้รับเชิญเข้าห้องบรรยาย ให้ติดต่อ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่อีเมล korrasut@tu.ac.th หรือแจ้งทางข้อความ Facebook Page: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#TULawSpecialLectureSeries