ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

TU Law Special Lecture Series 2022

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

– วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “Legal Profession” โดย Dr Anne Coulon-Rana

– วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “How to be an Effective Negotiator” โดย Dr I- Hsuan Liu

– วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “ State Responsibility Under International Law During A Pandemic” โดย Dr Thanapat Chatinakrob

บรรยายผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

ลงทะเบียนภายใน 20 มกราคม 2565 ทาง QR Code หรือที่ https://bit.ly/3n2fuoo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อีเมล korrasut@tu.ac.th