ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ช่องทางติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงการปิดมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564

ช่องทางติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงการปิดมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-17 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ (excel) ช่องทางการติดต่อได้ที่ ช่องติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงการปิดมหาวิทยาลัย