ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ และบัญชีสำรอง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์)
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ และบัญชีสำรอง

1. นายณัฐ จินตพิทักษ์กุล
2. นายพิชิต พิภพทรรศนีย์ สำรอง
3. นางสาวพีรศรี สุราราษฎร์ สำรอง
4. นางสาวฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์ สำรอง

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ประกาศผลคัดเลือกทนายความ