ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก่อนเปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564

📢📢ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก่อนเปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564📢📢

  • 📆30 กรกฎาคม 2564 👉ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ 💻รูปแบบออนไลน์ทางระบบ Cisco Webex*
  • 📆2-4 สิงหาคม 2564 👉เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ 💻รูปแบบออนไลน์ทางระบบ Cisco Webex*
  • 📆4-5 สิงหาคม 2564 👉จดทะเบียนศึกษารายวิชา 💻Website: www.reg.tu.ac.th/th
  • 📆6-7 สิงหาคม 2564 👉ชำระเงินค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชา ชำระเงินผ่าน TU Greats App
  • 📆7 สิงหาคม 2564 👉กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 💻Website : www.sa.tu.ac.th  Facebook Page : ธรรมศาสตร์ สุดสุด Facebook Page : งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
  • 📆9 สิงหาคม 2564 👉เปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564

📌หมายเหตุ :

  • คณะนิติศาสตร์จะเผยแพร่วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Cisco Webex ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2564
  • กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ 14-15 สิงหาคม 2564