ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ UEL SUMMER SCHOOL 2019 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

(จากซ้ายไปขวา)  นางสาวศุภ​ิ​สรา​ ด่าน​เฉลิม​วงศ์ นางสาวพิชามญชุ์ ขาวสกุล นางสาวสุดารัตน์ ตรีเทพ

ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ UEL SUMMER SCHOOL 2019: “Contract Law and Dispute Resolution, Negotiations of the U.S” ณ The University of Economics and Law นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นางสาวศุภ​ิ​สรา​ ด่าน​เฉลิม​วงศ์ นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต (ได้รับทุนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์) นางสาวสุดารัตน์ ตรีเทพ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ได้รับทุนการศึกษาจาก University of Economics and Law) และนางสาวพิชามญชุ์ ขาวสกุล นักศึกษาหลักสูตร LLB (ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยออกค่าใช้จ่ายเอง)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2562 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากประเทศเวียดนามเเละจากประเทศ​อื่น ๆ ในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน กัมพูชา จีน และเมียนมา รวมทั้งสิ้น 45 คน

สำหรับการเรียนการสอนในโครงการดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม เป็นการบรรยายในประเด็น Dispute Resolution & Negotiations โดย Professor Cynthia M. Adams และสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม เป็นการบรรยายในประเด็น Contract Law Justice โดย Steven H. David การเรียนการสอนจะจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น.และสำหรับวันสุดท้ายของการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์จะเป็นการสอบวัดผลผู้เรียนและรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาในคอร์สนั้น ๆ

ส่วนในช่วงบ่ายของแต่ละวันเป็นกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดการบรรยายในหัวข้อ force majeure and hardship in contract law, labour contract และ seminar on case law precedent และการพานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น การพาเยี่ยมชมศาลประจำเขต Thu Duc โรงงานเซรามิก และพาชมรอบนครโฮจิมินห์

สำหรับประสบการณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวของนักศึกษาทั้งสามคนจะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป