ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางสังคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 หรือ 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนจากการถูกดำเนินคดีเพราะการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย และช่วยปกป้องสิทธิของนักศึกษาและประชาชนจากการถูกคุกคามและการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก 7 องค์กรในการให้ความช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยเฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวหาและถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมือง