';

สรุปสาระสำคัญจากเสวนา/สัมมนาวิชาการ/บรรยายพิเศษ

ผลงานเผยแพร่
ปี 2565
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 3 มีปัญหาค้ำประกัน มีหนี้นอกระบบ ไม่รู้วิธีเขียนสัญญากู้ยืม

สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 3 มีปัญหาค้ำประกัน มีหนี้นอกระบบ ไม่รู้วิธีเขียนสัญญากู้ยืม

สรุปสาระสำคัญจากรายก...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 2 ทำยังไงดี เจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์!?!?

สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 2 ทำยังไงดี เจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์!?!?

สรุปสาระสำคัญจากรายก...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “บ้าแล้วไง?: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “บ้าแล้วไง?: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ประเด็นสำคัญในการศึกษาคนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาคนไทยไร้สัญชาติในญี่ปุ่น”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ประเด็นสำคัญในการศึกษาคนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาคนไทยไร้สัญชาติในญี่ปุ่น”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ State Responsibility Under International Law During A Pandemic” โดย Dr Thanapat Chatinakrob

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ State Responsibility Under International Law During A Pandemic” โดย Dr Thanapat Chatinakrob

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรพันธสัญญา (contract farming) กลไกที่ทำให้ราคาอาหารและสินค้าเกษตรผันผวน?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรพันธสัญญา (contract farming) กลไกที่ทำให้ราคาอาหารและสินค้าเกษตรผันผวน?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564”

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564”

สรุปสาระสำคัญจากกิจก...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to be an Effective Negotiator” โดย Dr I- Hsuan Liu

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to be an Effective Negotiator” โดย Dr I- Hsuan Liu

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Legal Profession โดย Dr Anne Coulon Rana

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Legal Profession โดย Dr Anne Coulon Rana

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
ปี 2564
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “Climate Change ภาวะโลกรวน ปัญหาที่ถูกลืม..?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “Climate Change ภาวะโลกรวน ปัญหาที่ถูกลืม..?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “วิพากษ์ศาลรัฐธรรมนูญคดีสมรสกับความหลากหลายทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “วิพากษ์ศาลรัฐธรรมนูญคดีสมรสกับความหลากหลายทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการหัวข้อ “ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ : ประชาชนได้อะไร คดียาเสพติดจะลดลงหรือไม่?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการหัวข้อ “ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ : ประชาชนได้อะไร คดียาเสพติดจะลดลงหรือไม่?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “มาตรการทางกฎหมาย (อาญา) ในการควบคุมการควบรวมกิจการของประเทศไทยในปัจจุบัน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “มาตรการทางกฎหมาย (อาญา) ในการควบคุมการควบรวมกิจการของประเทศไทยในปัจจุบัน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Temple of Preah Vihear Case: Fact vs. Fiction” โดย Ajarn William Roth

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Temple of Preah Vihear Case: Fact vs. Fiction” โดย Ajarn William Roth

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ทนายชายขอบกับการต่อสู้เพื่อนิติรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ทนายชายขอบกับการต่อสู้เพื่อนิติรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวกับโศกนาฏกรรมการสอบสวน: ปัญหาและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวกับโศกนาฏกรรมการสอบสวน: ปัญหาและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โควิด 19 กับความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โควิด 19 กับความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Introduction to the Common Law” โดย Assistant Professor Adam Reekie

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Introduction to the Common Law” โดย Assistant Professor Adam Reekie

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “การชุมนุมช่วงโควิด-19: ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “การชุมนุมช่วงโควิด-19: ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยการสปอยล์ (Spoil)”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยการสปอยล์ (Spoil)”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 144 รัฐธรรมนูญไทยกับมาตรการปราบโกง:ปัญหาและแนวทางแก้ไข”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 144 รัฐธรรมนูญไทยกับมาตรการปราบโกง:ปัญหาและแนวทางแก้ไข”

สรุปสาระสำคัญจากงานส...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Introduction to the Civil Law” โดย Assistant Professor Dr Lasse Schuldt

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Introduction to the Civil Law” โดย Assistant Professor Dr Lasse Schuldt

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางลิเล็กทรอนิกส์ (VAT on E-Service)”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางลิเล็กทรอนิกส์ (VAT on E-Service)”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญา : มุมมองและข้อสังเกต”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญา : มุมมองและข้อสังเกต”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์ ครั้งที่ 6 “เสรีภาพ เสมอภาค สุขภาพ : ถอดบทเรียนประเทศไทยและมาตรการฝ่าวิกฤติโควิด-19”

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์ ครั้งที่ 6 “เสรีภาพ เสมอภาค สุขภาพ : ถอดบทเรียนประเทศไทยและมาตรการฝ่าวิกฤติโควิด-19”

สรุปสาระสำคัญจากการป...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ปัญหาสิทธิแรงงานนอกระบบของกลุ่มรับส่งอาหาร (Rider)”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ปัญหาสิทธิแรงงานนอกระบบของกลุ่มรับส่งอาหาร (Rider)”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์กรการค้าโลก”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์กรการค้าโลก”

สรุปสาระสำคัญจากโครง...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2564) หัวข้อ “ประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”

สรุปสาระสำคัญจากงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2564) หัวข้อ “ประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”

สรุปสาระสำคัญจากงานว...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการหัวข้อ “สถานการณ์กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการหัวข้อ “สถานการณ์กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาสาธารณะ “บทบาทตุลาการกับการธำรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาสาธารณะ “บทบาทตุลาการกับการธำรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากปาฐกถานำ “How to Save Thailand’s Constitutional Democracy” by Professor Tom Ginsburg

สรุปสาระสำคัญจากปาฐกถานำ “How to Save Thailand’s Constitutional Democracy” by Professor Tom Ginsburg

สรุปสาระสำคัญจากปาฐก...
Read More
Summary of Public Webinar on “Women in Law: Asian Perspectives”

Summary of Public Webinar on “Women in Law: Asian Perspectives”

Summary of Public We...
Read More
สรุปสาระสำคัญจาก “สนทนาปัญหากฎหมายกับ รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่แก้ไข”

สรุปสาระสำคัญจาก “สนทนาปัญหากฎหมายกับ รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่แก้ไข”

สรุปสาระสำคัญจาก “สน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนางานวิชาการรำลึก อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 เรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนางานวิชาการรำลึก อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 เรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “อำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ : ผ่าทางตันการเมืองไทย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “อำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ : ผ่าทางตันการเมืองไทย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การประกันตัวในคดีอาญา: การปฏิบัติที่ต่างจากกฎหมาย?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การประกันตัวในคดีอาญา: การปฏิบัติที่ต่างจากกฎหมาย?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการใช้การตีความกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ใหม่”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการใช้การตีความกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ใหม่”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “สัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลของรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “สัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลของรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของทนายความในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของทนายความในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563”

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563”

สรุปสาระสำคัญจากกิจก...
Read More
ปี 2563
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนางานวิจัย “Some Legislative Proposals on the Thai Conflict of Laws Act, B.E. 2481 : Comparative and International Perspectives” “ข้อเสนอบางประการในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญํติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 : มุมมองเชิงเปรียบเทียบและเชิงระหว่างประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนางานวิจัย “Some Legislative Proposals on the Thai Conflict of Laws Act, B.E. 2481 : Comparative and International Perspectives” “ข้อเสนอบางประการในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญํติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 : มุมมองเชิงเปรียบเทียบและเชิงระหว่างประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ขัดขืนอย่างมีอารยะ : มุมมองทางกฎหมายและนิติปรัชญาเกี่ยวกับการดื้อแพ่ง”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ขัดขืนอย่างมีอารยะ : มุมมองทางกฎหมายและนิติปรัชญาเกี่ยวกับการดื้อแพ่ง”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”

สรุปสาระสำคัญสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”

สรุปสาระสำคัญสัมมนาว...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง”

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง”

สรุปสาระสำคัญจากกิจก...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ธรรมศาสตร์ + เบรลล์บล็อก = จุดเริ่มต้นของความเท่าเทียม”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ธรรมศาสตร์ + เบรลล์บล็อก = จุดเริ่มต้นของความเท่าเทียม”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) แตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) แตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “คิดจะขุดคลองไทยแล้วอย่างไรต่อ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “คิดจะขุดคลองไทยแล้วอย่างไรต่อ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับวิกฤตการเมืองไทย เหลียวหลัง แลหน้า หาทางออก เพื่อประเทศไทย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับวิกฤตการเมืองไทย เหลียวหลัง แลหน้า หาทางออก เพื่อประเทศไทย”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หัวข้อ “A Legal Proposal for the Creation of Conservation Agreements in Thailand: A Comparative Study” โดยผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง

สรุปสาระสำคัญจากการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หัวข้อ “A Legal Proposal for the Creation of Conservation Agreements in Thailand: A Comparative Study” โดยผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง

สรุปสาระสำคัญจากการน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ทรัพย์สินของรัฐและมาตรการทางกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ทรัพย์สินของรัฐและมาตรการทางกฎหมาย”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถาบันการศึกษากับพื้นที่แห่งเสรีภาพ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถาบันการศึกษากับพื้นที่แห่งเสรีภาพ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมไทยในทศวรรษหน้า” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมไทยในทศวรรษหน้า” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยในทศวรรษหน้า” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยในทศวรรษหน้า” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากปาฐกถาหัวข้อ “ชีวิต งาน และปณิธานเมื่อ 60 ปี” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สรุปสาระสำคัญจากปาฐกถาหัวข้อ “ชีวิต งาน และปณิธานเมื่อ 60 ปี” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สรุปสาระสำคัญจากปาฐก...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) หัวข้อ “มรดกของพระยามานวราชเสวีในระบบกฎหมายไทย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) หัวข้อ “มรดกของพระยามานวราชเสวีในระบบกฎหมายไทย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไทยในยุค New Normal”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไทยในยุค New Normal”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากงานปาฐกถาและเปิดตัวหนังสือ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

สรุปสาระสำคัญจากงานปาฐกถาและเปิดตัวหนังสือ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

สรุปสาระสำคัญจากงานป...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาออนไลน์งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25 หัวข้อ “#ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาออนไลน์งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25 หัวข้อ “#ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “คู่ชีวิต / คู่สมรสอีกก้าวสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “คู่ชีวิต / คู่สมรสอีกก้าวสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายค้ำประกันและจำนองใหม่”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายค้ำประกันและจำนองใหม่”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ”

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ”

สรุปสาระสำคัญจากงานเ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active Shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active Shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “COVID ขวิดการบิน : มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “COVID ขวิดการบิน : มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน : หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน : หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
Summary of Special Lecture “A Coach and Horses: Brexit and the British Constitution”

Summary of Special Lecture “A Coach and Horses: Brexit and the British Constitution”

Summary of Special L...
Read More
ปี 2562
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฉ้อโกง ขายของทางออนไลน์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฉ้อโกง ขายของทางออนไลน์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์เป็นประกัน”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์เป็นประกัน”

สรุปสาระสำคัญจากโครง...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 2

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 2

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 1

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชุด “กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 1

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวน...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมม...
Read More
Summary of Professor Andrew Harding’s Facebook Live Talk on “R (Miller) v The Prime Minister: Constitutional and Political Dynamics”

Summary of Professor Andrew Harding’s Facebook Live Talk on “R (Miller) v The Prime Minister: Constitutional and Political Dynamics”

Summary of Professor...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2562)

สรุปสาระสำคัญจากโครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย (ประจำปี 2562)

สรุปสาระสำคัญจากโครง...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?”

สรุปสาระสำคัญจากโครง...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กับหลักนิติรัฐ”

สรุปสาระสำคัญจากงานเ...
Read More
สรุปสาระสำคัญจาก “โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561” ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สรุปสาระสำคัญจาก “โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561” ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สรุปสาระสำคัญจาก “โค...
Read More
สรุปสาระสำคัญจาก “โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561” ช่วงที่ 1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานและทำงานโดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สรุปสาระสำคัญจาก “โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561” ช่วงที่ 1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานและทำงานโดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สรุปสาระสำคัญจาก “โค...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์”

สรุปสาระสำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลล์เวย์”

สรุปสาระสำคัญจากโครง...
Read More
สรุปการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cyberneuroethics” โดย Dr Calum MacKellar ผู้อำนวยการด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการชีวจริยธรรมในมนุษย์แห่งสกอตแลนด์ (The Scottish Council on Human Bioethics)

สรุปการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cyberneuroethics” โดย Dr Calum MacKellar ผู้อำนวยการด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการชีวจริยธรรมในมนุษย์แห่งสกอตแลนด์ (The Scottish Council on Human Bioethics)

สรุปการบรรยายพิเศษหั...
Read More
Summary of Special Lecture on “Cyberneuroethics” by Dr Calum MacKellar, Director of Research, Scottish Council on Human Bioethics

Summary of Special Lecture on “Cyberneuroethics” by Dr Calum MacKellar, Director of Research, Scottish Council on Human Bioethics

Summary of Special L...
Read More
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ซีวิลลอว์ vs คอมมอนลอว์: การแบ่งแยกที่ไม่จำเป็น?” โดย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน และ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ซีวิลลอว์ vs คอมมอนลอว์: การแบ่งแยกที่ไม่จำเป็น?” โดย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน และ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

สรุปสาระสำคัญจากการบ...
Read More
สรุปสาระสำคัญของงานเปิดตัวตำรา “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โดย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

สรุปสาระสำคัญของงานเปิดตัวตำรา “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โดย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

สรุปสาระสำคัญจากงานเ...
Read More

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS

เป้าประสงค์ สร้างนักกฎหมายที่มีคุณลักษณะ GREATS ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเวลา เป็นต้น โดยจัดในรูปกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในวิธีการเรียนการสอนและการวัดผลทางการศึกษา หรือจัดในรูปกิจกรรมนอกห้องเรียน
 2. ผลักดันและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชานิติศาสตร์และช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างแท้จริง
 3. แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการศึกษากฎหมายสำหรับผู้ที่เคยผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
 4. จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อม (pre-law) สำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นปริญญาตรีอย่างจริงจังเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความคุ้นเคยกับการศึกษากฎหมาย และเกิดความตระหนักรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา สามารถรับมือความเครียดและความกดดันอันเกิดจากการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 5.  จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพและการทำงานกฎหมายในภาคปฏิบัติ (workshop on legal practice) เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นประกอบวิชาชีพกฎหมาย และเกิดความตระหนักรู้ถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการทำงานหรือการศึกษาต่อ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้กฎหมายไปปฏิบัติจริงให้มากขึ้น ผ่านโครงการฝึกงาน โครงการช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมอื่น ๆ
 6.  ศึกษาความเป็นไปได้และส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรร่วมข้ามสาขาวิชาในระดับชั้นปริญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขานิติศาสตร์ กับสาขาการบัญชีหรือสาขาการบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ หรือผลิตนักบัญชีหรือบริหารธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษากฎหมายในระดับชั้นปริญญาตรีได้ศึกษาวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
 7.  ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยที่นักศึกษาจะศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา 3 ปีและศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีก 1 ปี โดยจะได้รับทั้งปริญญาตรีและโททางกฎหมายเมื่อสอบผ่านหลังจากที่ศึกษามาครบ 4 ปี โดยแก้ไขหรือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 8. ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม (Double LLMs) โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 9. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 10. ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดสอนวิชาเลือกทางนิติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และการจัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 11. จัดตั้งหน่วยงานหรือกลไกในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) และดูแลสุขภาพจิต (mental health) ของนักศึกษาอย่างจริงจัง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา และก่อนสำเร็จการศึกษา
 12. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทางสังคมกับนักศึกษาต่างชาติ และได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในระดับชั้นปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เป็นคู่สัญญาเพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้จะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 13. จัดทำโครงการ mentoring เพื่อให้ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ
 14. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
 15. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เป้าประสงค์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

 1. จัดทำโครงการ Young Scholar Workshop หรือ Young Researcher Workshop เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยตามมาตรฐานสากลให้กับอาจารย์ประจำและนักวิจัยทางนิติศาสตร์รุ่นใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักวิชาการในสถาบันอื่น ๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมโครงการ
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเข้าร่วมโครงการ visiting research/scholar fellowship ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำเพื่อเรียนรู้การทำงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ
 4. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำและอาจารย์หรือนักวิจัยของสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
 5. ส่งเสริมให้มีการนำผลของการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่สังคมในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการสืบค้นและการเผยแพร่
 6. ส่งเสริมให้มีการวางรากฐานทักษะในการทำวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีมีส่วนร่วมและฝึกทักษะการวิจัยในฐานะผู้ช่วยวิจัย
 7. จัดทำวารสาร Thammasat Journal of Thai Legal Studies เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยเพื่อให้เป็นที่รับรู้ในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เป้าประสงค์ ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการพัฒนาสังคม 

 1. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำในต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างจริงจังและสม่ำเสมอภายใต้กรอบความร่วมมือ
 2. การจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น Young Scholar Workshop หรือ Young Researcher Workshop โดยให้นักวิชาการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อเชื่อมและรักษาความสัมพันธ์ และเพื่อเรียนรู้และติดตามพัฒนาการทางกฎหมายและการศึกษากฎหมายในประเทศเพื่อนบ้าน
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษากฎหมาย และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ผ่านการระดมทุน
 5. เพิ่มจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งรับเข้ามาศึกษาและส่งออกไปศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ ทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการอย่างเหมาะสม 

 1. ให้ความรู้และตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างทันท่วงทีผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในการเข้าถึง เช่น การเผยแพร่และให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือตอบคำถามกฎหมายปัจจุบันที่สังคมสงสัยโดยใช้รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การใช้ infographic
 2. เผยแพร่งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจ
 3. จัดทำวารสาร Thammasat Journal of Thai Legal Studies เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยในเวทีสากล
 4. จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
 5. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้เป็นหน่วยที่สามารถให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่องค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนโดยมีมาตรฐานในระดับทัดเทียมกับสำนักงานกฎหมาย เพื่อให้บริการทางกฎหมายแก่สังคมและเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจำมีประสบการณ์การปรับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ
 6. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายตามหลักสูตรในบางเรื่อง หรือการอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้บนระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น
 7. ส่งเสริมให้นักศึกษากฎหมายมีส่วนร่วมให้การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทั้งที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงกระบวนยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานงานบุคคลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และบุคลากรสามารถทำงานเกิดผลสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย 

 1. พัฒนาให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น smart law school โดยมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และสมบูรณ์มากที่สุด และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารงานบุคคล การจัดการเงินและงบประมาณ งานธุรการอื่น ๆ และการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซับซ้อนของระบบการทำงาน เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ ซึ่งจะสอดรับกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเป็น smart university
 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยการให้และหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท การศึกษาวิจัยระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมาย และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนางานวิจัยด้านกฎหมายสาขาต่าง ๆ กับเทคโนโลยี
 4. ส่งเสริมให้อาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน และการวัดผล ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนให้อาจารย์ประจำไปศึกษาในระดับปริญญาเอก เข้าร่วมการอบรมสัมมนาและการศึกษาวิจัยระยะสั้น และการเป็น visiting scholar หรือ visiting researcher ณ สถาบันการศึกษาหรือวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์เพื่อเสริมหรือทดแทนการได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมทุนจากศิษย์เก่าหรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะร่วมพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. การส่งเสริมให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยอาจารย์ (teaching fellowship) หรือผู้ช่วยวิจัย (research assistant) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นอาจารย์ประจำในอนาคต
 8. จัดตั้งหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจำนวนเพียงพอที่จะให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการสังคม และการบริหารจัดการทางธุรการของคณะนิติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับการเปลี่ยนของสังคมในยุค Thailand 4.0
 9. ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและเกิดความเป็นธรรม
 10. ปรับปรุงระบบการพิจารณาความดีความชอบ (การคิดคะแนน workload) ของอาจารย์ประจำให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและมีความเป็นธรรม
 11. พัฒนาระบบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำชาวต่างชาติให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม และปรับปรุงระบบธุรการให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ประจำชาวต่างชาติ
 12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และพัสดุให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 13. วางแผนเรื่องอัตรากำลังและการทดแทนอัตรากำลัง (succession plan) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร (ทั้งเรื่องงบประมาณ สายความเชี่ยวชาญ) ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีข้อจำกัด เช่น ผู้พิการ นักศึกษาต่างชาติ ได้รับบริการและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม
 15. ปรับปรุงการให้บริการทางการศึกษา การวิจัย และงานธุรการให้ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีข้อจำกัด เช่น ผู้พิการ นักศึกษาต่างชาติ ได้รับบริการและสามารถทำงานและเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ศูนย์รังสิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ ปี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างมากไม่เกิน ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ภาคการศึกษาปกติ หลักสูตรนี้จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (วิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) วิชาเฉพาะ 93 หน่วย (วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) 75 วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) 18 หน่วยกิต) วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะของหลักสูตร แบ่งเป็น กลุ่มวิชากลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งในเนื้อหารายวิชามุ่งให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อกฎหมายและนิติวิธีเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของกฎหมายพื้นฐานในสาขากฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ นิติวิธีที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจความแตกต่างของลักษณะเฉพาะและนิติวิธีเฉพาะของแต่ละสาขากฎหมายโดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบกฎหมายเดียวกันได้ สามารถพิจารณากฎหมายจากมุมมองอื่น ๆ นอกจากบนพื้นฐานของตัวบทกฎหมายหรือเอกสารทางกฎหมาย และมีทักษะพื้นฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีสาขาความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน สาขา ดังนี้ สาขากฎหมายแพ่ง สาขากฎหมายอาญา สาขากฎหมายพาณิชย์ สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษาเลือกศึกษาและมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะด้านนั้น ๆ 

คณะนิติศาสตร์รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ โดยเปิดรับสมัคร รอบดังต่อไปนี้  

 • รอบที่ 1 โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
 • รอบที่ 2 รอบโควตา เปิดรับสมัคร โครงการ ได้แก่ โควตาพื้นที่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถโดดเด่นทางการกีฬา โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง และโครงการนักศึกษาพิการ 
 • รอบที่ 3 Admissions แบ่งเป็น Admission 1 (สอบตรงนิติ มธ.) และ Admission 2 (Admission เดิม) 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการรับนักศึกษาจีนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติศูนย์ลำปาง 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ก่อตั้งเมื่อ พ.. 2546 โดยเปิดการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายในช่วงแรกให้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นมาแล้ว (หรือที่เรียกว่า “ภาคบัณฑิต”) ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ พ.. 2552 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในภาคเหนือของประเทศ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในสาขาต่าง ๆ ทั้งที่ประจำอยู่ที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง 

ในปัจจุบัน (.2564) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีการบริหารจัดการภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุงใหม่.. 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างความโดดเด่นให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยกำหนดให้มี สาขากฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Law and Sustainable Development)” ซึ่งเป็นสาขากฎหมายใหม่และเปิดการเรียนการสอนเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เท่านั้น  

ในสาขากฎหมายใหม่นี้ประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายเกือบ 20 วิชา โดยมุ่งหวังที่จะสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น มุ่งสร้างนักกฎหมายที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนรุ่นหลัง ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่จำกัดอย่างเห็นและตระหนักถึงคุณค่า การให้ความสำคัญแก่การรักษาสภาพเศรษฐกิจที่ดี ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศอื่น และการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์โดยส่วนใหญ่ของสังคม อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก ซึ่งหลักการนี้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันบนโลกอย่างสันติสุขภายใต้การให้ความสำคัญโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) 

โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน ณ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน ณ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต อันประกอบด้วยการศึกษารายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี  

คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาประมาณปีละ 200 คนโดย โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบดังต่อไปนี้  

 • รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ (ศูนย์ลำปาง) รับนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน เขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง  พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก  ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และ อุทัยธานี และ  เขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร  สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ  อุดรธานี และอุบลราชธานี 
 • รอบที่่ 3 Admissions แบ่งเป็น Admission 1 (สอบตรงนิติ มธ.) และ Admission 2 (Admission เดิม) นอกจากนี้การเรียนการสอนที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ยังเน้นความผูกพัน ความใกล้ชิด และความอบอุ่นระหว่างคณาจารย์ประจำศูนย์ลำปางและนักศึกษาที่เข้ามาเรียนประมาณ 200 คนในแต่ละปี เน้นการใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น และปราศจากความเร่งรีบจากสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ นักศึกษานิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางทุกคนจะมีเวลาอย่างเพียงพอในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรม และการพักผ่อนได้อย่างลงตัวโดยปราศจากความกังวลในเรื่องคุณภาพการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งมีอยู่อย่างเท่าเทียมกันในทุกศูนย์การศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตร International LL.B. Program in Business Law 

หลักสูตร International LL.M. Program in Business Law 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)