previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นักกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ปัญหา อุปสรรค

Read More

ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read More

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ คลิก

Read More

คณะนิติศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ คลิก

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2Xa6Q9y

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/33G4bXl

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท – เอก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท – เอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษี ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2p39nFQ

Read More