previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

Upcoming Events

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 18

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 18 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ ปกหลัง บทความ เครื่องแบบและเที่ยวบิน:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยทางเพศสถานะที่มีผลต่อสายการบินในการให้ทางเลือกแก่พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินใช้กางเกงเป็นเครื่องแบบ  ธนรัตน์ มังคุด ปัญหาการกากับดูแลการสอบสวนอุบัติเหตุในการขนส่ง  สุวิตา ช่วยพิทักษ์ ข้อพิจารณาสถานะทางกฎหมายและค่าบังคับของภาคผนวกแห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 8

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์”

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์” จัดโดยศูนย์กฎหมายภาษี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์...

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่สอง

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่สอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.law.tu.ac.th ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร Hits: 473

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ คณาจารย์...

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 8

Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 117

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 67

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 106

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 102

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นิติกร ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 101

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา Hits: 308

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Hits: 321

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 182

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 261

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะนิติศาสตร์)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Hits: 218

Read More

Hits: 367913