previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

Upcoming Events

รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ได้รับเชิญเป็น Visiting Fellow ของ Lauterpacht Centre for International Law มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Fellow ของ Lauterpacht Centre for International Law มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร...

อาจารย์ ปวีร์ เจนวีระนนท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Research Affiliate ของศูนย์วิจัยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Research Affiliate ของศูนย์วิจัยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Centre for Alternative Finance) สหราชอาณาจักร ดูรายละเอียดได้ที่ Pawee Jenweeranon...

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งครีรีพิมาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ จาก Yale Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อวิทยานิพนธ์ Indirect Expropriation in Contemporary International Investment Law...

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ กรกนก บัววิเชียร

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ กรกนก บัววิเชียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต การศึกษา LL.B., University of Bristol สหราชอาณาจักร LL.M. in Law with Merit, University of Nottingham...

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ยศสุดา หร่ายเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร (LL.B., University of Edinburgh, UK) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร (LL.M....

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท ปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบุคคลและธุรการศูนย์กฏหมาย ห้อง 208 ชั้น 2 

Read More

คณะนิติศาสตร์ มธ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา  ดาวน์โหลดรายละเอียด สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา    ดาวน์โหลดรายละเอียด ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง

Read More

รับสมัครมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1/2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต 1 อัตรา  (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) เงื่อนไขของตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอนในวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และจะต้องศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ ห้อง 208

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา

Read More

Hits: 92587