previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตร Cyber Law: Data Protection and Cybercrime

ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ เวลา 9.00 – 16.00 น. ในโลกออนไลน์ ผู้ที่ใช้งานอาจไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงในการแสดงความคิดเห็น หรือนำข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Read More

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 ปี 2563

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นักกฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย ปัญหา อุปสรรค

Read More

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน 2 อัตรา – กฎหมายปกครอง 1 อัตรา -กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 อัตรา อาจารย์ประจำสาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/38BLPs9

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และบัญชีสำรอง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และบัญชีสำรอง

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

Read More