previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

ประกาศรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี วุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2MjvAtf Hits: 167

Read More

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 97

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 64

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 340

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 462

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 96

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 285

Read More

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก สาขากฎหมายภาษี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2IWoVCm หรือ สแกน QR_Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5104, 0-2696-5108 คุณอรรถวรรณ Hits: 89

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 171

Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 324

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะนิติศาสตร์)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Hits: 287

Read More

Hits: 543612