previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก Hits: 21

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Hits: 58

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Hits: 41

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 93

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Hits: 98

Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 98

Read More

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขากฎหมายภาษี วุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2MjvAtf Hits: 248

Read More

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 145

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 85

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด Hits: 399

Read More

Hits: 584594