previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3”

  โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 10 มีนาคม 2564 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ เวลา 17.30-20.30 น. ณ

Read More

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10”

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 โดยอบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา

Read More

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)] รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์   หัวข้อการอบรม 1. หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การรับฟัง การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 2. การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ 3. การแสวงหาพยานหลักฐานจากเงินสกุลดิจิตัล (Digital Coin) และระบบ NDID การยืนยันตัวตน 4. วิธีการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่าง ๆ

Read More

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำท่าพระจันทร์

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยงาน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยงาน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สังกัดงานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สังกัดงานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต (สอบสัมภาษณ์)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเลขานุการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเลขานุการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สังกัดงานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สังกัดงานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และบัญชีสำรอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และบัญชีสำรอง

Read More