previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3”

  โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 10 มีนาคม 2564 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ เวลา 17.30-20.30 น. ณ

Read More

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10”

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 โดยอบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา

Read More

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)] รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์   หัวข้อการอบรม 1. หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การรับฟัง การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 2. การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ 3. การแสวงหาพยานหลักฐานจากเงินสกุลดิจิตัล (Digital Coin) และระบบ NDID การยืนยันตัวตน 4. วิธีการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่าง ๆ

Read More

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำศูนย์รังสิต

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำศูนย์รังสิต

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำศูนย์รังสิต

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำศูนย์รังสิต

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มธ.

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read More

ประกาศรับสมัครหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัครหัวหน้างานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลภายนอกช่วยงาน สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read More