previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

Faculty of Law Thammasat University

โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3”

  โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 10 มีนาคม 2564 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ เวลา 17.30-20.30 น. ณ

Read More

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10”

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 โดยอบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา

Read More

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)] รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์   หัวข้อการอบรม 1. หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การรับฟัง การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 2. การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ 3. การแสวงหาพยานหลักฐานจากเงินสกุลดิจิตัล (Digital Coin) และระบบ NDID การยืนยันตัวตน 4. วิธีการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่าง ๆ

Read More

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read More

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ 2 อัตรา

1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี ดาวน์โหลดผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read More

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง  “ความผิดฐานกลั่นแกล้งผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต”

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง  “ความผิดฐานกลั่นแกล้งผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต” ของนางสาววันวิสาข์ ไชนพันธ์ ณ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรรมการสอบได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ 3 ตำแหน่ง

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ 3 ตำแหน่ง

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายปกครอง ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความปัญหาการบังคับใช้ “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” ในระบบกฎหมายไทย และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความให้อธิบายเรื่อง “ผู้กระทำผิดหลายคน” ในกฎหมายอาญา และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความปัญหาการปรับใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุกับการจำกัด “เสรีภาพทั่วไป” ที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่

Read More