ข่าวสารและกิจกรรม

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .    

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

TU Law Special Lecture Series 2022 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ – วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “Legal Profession” โดย Dr Anne Coulon-Rana – วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สินของท่านได้ตาม QR Code หรือตามลิงก์  ต่อไป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecFA6jb88kpaTTdDyc5KgdU6IqWuRDI-__EbRVOo3sutWJkg/viewform หมายเหตุ – ศูนย์นิติศาสตร์ และมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม lawcenter@tu.ac.th

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) รับสมัคร Legal Intern

องค์กร: สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) ตำแหน่ง: Legal Intern สถานที่: CTI Tower (BTS Asoke), 30th Floor, 191/9 Ratchadapisek Road Klong-toey | 10110 Bangkok | Thailand ระยะเวลา: 3 เดือน (1 กพ – 30...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “มาตรการทางกฎหมาย (อาญา) ในการควบคุมการควบรวมกิจการของประเทศไทยในปัจจุบัน”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง  “มาตรการทางกฎหมาย (อาญา) ในการควบคุมการควบรวมกิจการของประเทศไทยในปัจจุบัน” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชา น.723 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คุณวิทยา เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2515) และครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะนิติศาสตร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 คุณวิทยา เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2515) และครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้ง "กองทุนบรรจง-วรรณี เนติวิวัฒน์" โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อรำลึกถึงบิดา คุณบรรจง เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2502) และมารดา คุณวรรณี เนติวิวัฒน์ โดยมีรศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี และอ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่ม GIRLxGIRL Thailand วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ GIRLxGIRL Thailand ผู้กล่าวเปิดการเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 ศูนย์นิติศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย และฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย โดยในปี 2564 ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ (1) การจัดสัมมนา/เสวนาวิชาการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-1/ (2) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-2/ (3) การให้คำปรึกษากฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางคดี ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-3/ (4) โครงการอบรมทักษะการปฎิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-4/ (5) โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-5/ (6) โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/tulawcentre-annual-report-2021-6/ (7)...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 : (7) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 : (7) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ศูนย์นิติศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย และฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย นอกจากภารกิจภายในของศูนย์นิติศาสตร์ฯ แล้ว ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ (1) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  ศูนย์นิติศาสตร์ฯ “มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์” ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และอบรมทักษะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ อาทิ หัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” โดยอาจารย์กิตติภพ วังคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ หัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” โดยคุณณัฐ...

Read more