ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition 2021)

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition 2021) สมัครได้ทาง QR Code หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/1ri9ytCH4B9Mf90D6tWoFMViMV3FzXXqISXGaoDbOJ8U/edit?pli=1&pli=1 คุณสมบัติ – นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ทีมละ 2-3 คน – สมาชิกในทีมเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเดียวกัน รูปแบบการแข่งขัน – โจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน – ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแถลงการณ์ย่อ (memo) – คัดเลือก 16 ทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรกจากคะแนน memo –...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

มุมมองอาจารย์กับการจัดการความเครียด 101 : รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

มุมมองอาจารย์กับการจัดการความเครียด 101 : รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน บทสัมภาษณ์โดยศูนย์ดูแลสุขภาวะของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness) (1) ประวัติส่วนตัว และแรงบันดาลใจในการศึกษากฎหมาย “สวัสดีครับ ผมชื่อมุนินทร์ พงศาปาน ผมเป็นอาจารย์ประจำและเป็นคณบดีคนปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมเริ่มเข้ามาทำงานในฐานะอาจารย์ประจำตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 เข้าเรียนในระดับป.ตรีที่คณะฯเมื่อปีพ.ศ.2541 ซึ่งในเวลานั้นนักศึกษาปี 1 ของคณะฯ จะใช้เวลาปีแรกที่ศูนย์รังสิต อีก 3 ปีที่เหลือจะใช้เวลาที่ท่าพระจันทร์ หลังจากที่สำเร็จการศึกษาผมเข้าทำงานเป็นทนายความในสำนักงานกฎหมาย Clifford Chance ที่เดิมที่ผมเคยฝึกงานและทำงานอยู่ที่นั่นอีกประมาณเกือบ 2 ปี ซึ่งนานพอสมควรจนสามารถบอกตัวเองได้แล้วว่าตัวเองน่าจะเหมาะที่จะเป็นอาจารย์มากกว่า เลยมาสมัครสอบเป็นอาจารย์ซึ่งอาชีพที่ฝันอยากทำตั้งแต่เรียนปี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับประสบการณ์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์และการทำงานในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์

⁠🌟⁠⁠🌟⁠บทสัมภาษณ์อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เกี่ยวกับประสบการณ์เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์และการทำงานในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์⁠🌟⁠⁠🌟⁠ สัมภาษณ์โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ 📌⁠อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2564 (กรรมการวิชาการ / กรรมการฝ่ายอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน / กรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย รอบภายในและรอบระดับประเทศ และกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ) ปัจจุบันอาจารย์ศุภวิชลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ⁠🌟⁠คำถาม (1) : ก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ อาจารย์เคยมีประสบการณ์ทำงานอะไรมาบ้างครับ 📌⁠อ.ศุภวิช :...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์ ครั้งที่ 6  “เสรีภาพ เสมอภาค สุขภาพ : ถอดบทเรียนประเทศไทยและมาตรการฝ่าวิกฤติโควิด-19”

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์ ครั้งที่ 6  “เสรีภาพ เสมอภาค สุขภาพ : ถอดบทเรียนประเทศไทยและมาตรการฝ่าวิกฤติโควิด-19” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.ทางระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโดย ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยากรโดย ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court Workshop)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court Workshop) ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings วิทยากรโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ คุณปราการ สมบุญยิ่ง Senior Associate, Chandler MHM Limited (ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2550) คุณพลภวิษย์ พันธุ์คําเกิด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ (ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2553) คุณภรณี เกราะแก้ว...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์และบทเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม” จัดโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวน ผู้บริโภครับฟังเวทีเสวนาออนไลน์ "สถานการณ์และบทเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม" วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. Live สด เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา น.305 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ภาคบัณฑิต)

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2564 ใ

ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 23, 30 สิงหาคม 6 และ 13 กันยายน 2564 ระหว่าง⁠⁠เวลา 17.00-20.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings รายละเอียดดังนี้ 📌⁠23 สิงหาคม 2564 อบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” - กล่าวเปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ - วิทยากรโดย คุณพชร วัฒนสกลพันธุ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU Law Special Lecture Series 2021 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “The Temple of Preah Vihear Case: Fact vs. Fiction” โดย Ajarn William Roth -...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับในการเข้าแข่งขัน Asia Cup 2021

คุยกับธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน (Tanawin Wongsrisuchon) ศุภากร วิลาศรัศมี (Supakorn Wilartratsami) ณิชารีย์ กิติญาณทรัพย์ (Nicharee Kittiyansub) และปุณฑริก ทยาวิทิต (Poondarik Tayawitit) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับในการเข้าแข่งขัน Asia Cup 2021 Process of the Competition Asia Cup 2021 is an international law moot court competition organised by...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ”The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society" จัดโดยสภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ โดยมีผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสเซอ ชุลท์ (Lasse Schuldt) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นกรรมการคัดเลือก นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ พราวภารินย์...

Read more