ข่าวสารและกิจกรรม

สุขภาพและความสุข

สุขภาพและความสุข คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและใจที่ดีที่มีต่อความสุขและความสำเร็จของนักศึกษา หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของคณะนิติศาสตร์คือการใส่ใจและส่งเสริมสุขภาพและความสามารถของนักศึกษาในการเผชิญความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว งานบริการการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เมื่อนักศึกษามีปัญหาสุขภาพกายหรือใจจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการสอบ –> ติดต่อ งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต (พี่อ้อย) โทร 026965113, 026965405 อีเมล niti_web@hotmail.com ศูนย์ลำปาง (พี่เบส) โทร 054-237-981 (ต่อ 5383) ท่าพระจันทร์ (พี่อัยย์) โทร 026132974 เมื่อนักศึกษาถูกคุกคามทางเพศหรือถูกทำร้ายร่างกาย –> ติดต่อ งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต (พี่อ้อย) โทร 026965113, 026965405 อีเมล niti_web@hotmail.com หรืออาจารย์ประจำหอ ศูนย์ลำปาง (พี่เบส) โทร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

แบบฟอร์มรับฟังปัญหา โครงการ Law TU Health & Wellness

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาวะของนักศึกษาและมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการดูแลสุขภาวะโดยเฉพาะปัญหาความเครียดและซึมเศร้าอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้ง "โครงการดูแลสุขภาวะของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health and Wellness)” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง เราจึงยึดถือแนวทางในการดำเนินงานอยู่บนหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทางคณะนิติศาสตร์จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางของโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2564 ลิงก์สำหรับแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/t2tkZiMuNRC7sFAH7 "เพราะเราเชื่อว่าสุขภาวะที่ดีจะนำมาสู่การมีศักยภาพในการใช้ชีวิต"

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ LAWTU Health & Wellness

ประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ LAWTU Health & Wellness 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ นางสาววรัญญา พยันตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์รังสิต 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300 บาท ได้แก่ นางสาวจุฑาภรรษ เกิดประสพสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์ลำปาง 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200 บาท ได้แก่ นางสาวณปภัช วรรณภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์รังสิต ติดต่อรับรางวัล โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัญชีธนาคาร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

เตรียมรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เตรียมรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการแข่งขัน 1. เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จำนวน 1 ทีม ๆ ละ 2 คน 2. ขอบเขตการแข่งขัน กฎหมายในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และแผนกคดีแรงงาน 3. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะเผยแพร่โจทย์ในการแข่งขันและจับสลากคู่แข่งขันในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 4. แข่งขันวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5. รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ / รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน MBAThinkTank จัดประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัล “ThinkTank Leadership Award” สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมอบรางวัล “ThinkTank Leadership Award” พร้อมทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน 5,000 บาท และโปรแกรมให้คำปรึกษาการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมูลค่า 100,000 บาทให้กับผู้ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เกณฑ์การคัดเลือก 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนางานวิชาการรำลึก อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 เรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนางานวิชาการรำลึก อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 เรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ” วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทางระบบ Facebook Live เพจ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ วิทยากรโดย นายสมยศ พุ่มน้อย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 คณะนิติศาสตร์จะคืนให้นักศึกษาตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 คณะนิติศาสตร์จะคืนให้นักศึกษาตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้ ⦁ หลักสูตรนานาชาติ (LLB) จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 ⦁ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ⦁ ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง จะเริ่มทยอยจ่ายหลังวันที่ 21 เมษายน 2564 ⦁ ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ จะเริ่มทยอยจ่ายหลังวันที่ 21 เมษายน 2564

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การศึกษาดูงานระบบการบริหารงานบุคคลและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย คุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา คุณรุ่งทิวา กรีวาส รักษาการในตำแหน่งเลขานุการหอสมุดฯ คุณอรนุช ศรีอินทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้างานบริการท่าพระจันทร์และหัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ สำหรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานบุคคลและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีการจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในระหว่างเวลา 8.00-8.30 น. รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)  โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness) ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน...

Read more