ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการ TU Law Special Lecture Series โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ศึกษาเนื้อหากฎหมายเพิ่มเติมจากวิชาบังคับของหลักสูตร ผ่านรูปแบบการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยในเดือนมิถุนายน 2565 ได้มีการจัดโครงการ TU Law Special Lecture Series 2022 Seasons 3 ในธีม European Commercial Law รายละเอียดดังนี้ – วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30-20.30...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

กำหนดสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์)

การค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา :  https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  :  https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/728  ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา :  https://www.reg.tu.ac.th/post/read/687 รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565  :  ลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ TU Greats App :  https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/697  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2565 กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021) คุณสมบัติ – นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย (รวมถึงคณะอื่นที่มีสาขาวิชานิติศาสตร์ แต่มิได้เรียกว่าคณะนิติศาสตร์ด้วย) มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 2-3...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.30 น. Facebook Live ทาง Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้กล่าวเปิดการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากร ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565 ท่านสามารถตอบแบบสอบถามผ่านลิงก์ https://bit.ly/3zso0Ec หรือสแกน QR Code จากภาพ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2565 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565  

📅 ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 📌 รายละเอียดกิจกรรม วัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา : 9.30-12.30 น. สถานที่/ช่องทางการรับชม : Facebook Live ทางเพจ “ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” กิจกรรม : สัมมนาวิชาการหัวข้อ “7 ปี พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”️ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law

TU Law Special Lecture Series 2022 Season 3 : European Commercial Law วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30-20.30 น. หัวข้อ “Introduction to UK Company Law” Speaker: Dr Katarzyna Chalaczkiewicz-Ladna, Lecturer, School of Law, University of Glasgow Moderator: Kittipob Wangkham,...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “100 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : เส้นทางจากอดีตสู่ทิศทางแห่งอนาคต”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “100 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : เส้นทางจากอดีตสู่ทิศทางแห่งอนาคต” วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์จุมพล แดงสกุล อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร ทุกศูนย์การศึกษา เข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (Legal Practice Workshop Academic Year 2021 Season 3)

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร ทุกศูนย์การศึกษา เข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (Legal Practice Workshop Academic Year 2021 Season 3) ลงทะเบียนภายใน 17 มิถุนายน 2565 ที่ CLICK พุธ 22 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “การตีความสัญญา” วิทยากร: คุณนนทกร โรจน์อุ่นวงศ์ Senior Associate บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ พฤหัสบดี...

Read more