ประกาศ

ช่องทางการส่งเอกสาร และดาวน์โหลดเอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://bit.ly/37YDBjK

ช่องทางการส่งเอกสาร : https://bit.ly/3wnfww9