ประกาศ

(ทดสอบระบบ) การส่งคำตอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

(ทดสอบระบบ) การส่งคำตอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดได้ที่ Click

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

แบบฟอร์มรับฟังปัญหา โครงการ Law TU Health & Wellness

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาวะของนักศึกษาและมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการดูแลสุขภาวะโดยเฉพาะปัญหาความเครียดและซึมเศร้าอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้ง "โครงการดูแลสุขภาวะของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health and Wellness)” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง เราจึงยึดถือแนวทางในการดำเนินงานอยู่บนหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทางคณะนิติศาสตร์จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางของโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2564 ลิงก์สำหรับแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/t2tkZiMuNRC7sFAH7 "เพราะเราเชื่อว่าสุขภาวะที่ดีจะนำมาสู่การมีศักยภาพในการใช้ชีวิต"

Read more

ประกาศ

ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย กรณีมาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย กรณีมาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) กำหนดให้การปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 ของบุคลากร ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) นั้น ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย กรณีมาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษา สามารถปรึกษาได้ทางเว็บไซต์ http://www.tulawcenter.org/law-clinic/send-case

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ LAWTU Health & Wellness

ประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ LAWTU Health & Wellness 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่ นางสาววรัญญา พยันตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์รังสิต 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300 บาท ได้แก่ นางสาวจุฑาภรรษ เกิดประสพสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์ลำปาง 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200 บาท ได้แก่ นางสาวณปภัช วรรณภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์รังสิต ติดต่อรับรางวัล โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัญชีธนาคาร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

เตรียมรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เตรียมรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการแข่งขัน 1. เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จำนวน 1 ทีม ๆ ละ 2 คน 2. ขอบเขตการแข่งขัน กฎหมายในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และแผนกคดีแรงงาน 3. ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะเผยแพร่โจทย์ในการแข่งขันและจับสลากคู่แข่งขันในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 4. แข่งขันวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5. รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ / รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000...

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ Click Link

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (สำหรับกรณีทั่วไป) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ  ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานทุน “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 คณะนิติศาสตร์จะคืนให้นักศึกษาตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2563 คณะนิติศาสตร์จะคืนให้นักศึกษาตามกรอบเวลาดังต่อไปนี้ ⦁ หลักสูตรนานาชาติ (LLB) จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 ⦁ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ⦁ ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง จะเริ่มทยอยจ่ายหลังวันที่ 21 เมษายน 2564 ⦁ ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ จะเริ่มทยอยจ่ายหลังวันที่ 21 เมษายน 2564

Read more