ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรคณะนิติศาสตร์นำพานพุ่มดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมายและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.) รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มธ. ได้นำพานพุ่มดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวนลานปรีดี มธ. ท่าพระจันทร์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2565 เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสร้างคุณูปการมากมายแก่สังคมไทย