ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินรายการ “Law To U By TU LAW Centre” รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ ตอนที่ 4

⚖️ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายการ “Law To U By TU LAW Centre” เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายออนไลน์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/law-to-u-by-tu-law-centre-summary/) โดยใน EP.21 – EP. 26 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายระหว่างประเทศ” รายละเอียด ดังนี้

📌EP.21 “หลักการห้ามใช้กำลังในกฎหมายระหว่างประเทศ” และ EP.22 “หลักการห้ามโจมตีสถานพยาบาลในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” วิทยากรโดย  อ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ

รับชมได้ที่

📌EP.23-24 หัวข้อ “ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ” วิทยากรโดย อาจารย์ ภัทรพงษ์ แสงไกร

รับชมได้ที่

📌EP.25 และ EP.26 หัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางการทูตตามกฎหมายระหว่างประเทศ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

รับชมได้ที่

📌ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร ชนะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์