ประกาศ

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (ฉบับที่ 6 เพิ่มเติมหน่วยงานที่ยกเลิกการฝึกงาน)

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานที่แจ้งยกเลิกการฝึกงาน เป็นไปประกาศฉบับก่อนหน้า (ฉบับที่ 5) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/legal-practice-workshop-63-summer-internship-cancellation-5/

หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่แจ้งยกเลิกไม่รับนักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษานี้ และเลขทะเบียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564) ได้แก่

 
1. บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101680871
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101615448
 
2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101611223
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101611272
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610720
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610159
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681051
3 บริษัท สำนักกฎหมาย ญาณิศธรรม จำกัด

– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101520176
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681879

4. กรมศุลกากร
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610977
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101611082
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681853

5. บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101700984

6. บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610795
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681903

7. สำนักงานกฎหมายบางกอก สุพรีม
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610746
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101510011

8. บริษัทสมนึกสุธี แอนด์ แอสโซซิเทส์ จำกัด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101620117

9. บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681630

10. ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)

– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101611306
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681077
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610886
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681036

11. ศาลอาญา
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681598
– เลขทะเบียนนักศึกษา 610161501
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101680137
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101682182
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101680665
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610969
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610712
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101680285
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101681341
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101700042

12. ศาลภาษีอากรกลาง
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101680566
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610944
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6001615209
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101682117
– เลขทะเบียนนักศึกษา 6101610480

สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการลำดับ 10-12 ได้แจ้งยกเลิกการฝึกงาน หากนักศึกษาประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน ให้แจ้งรายละเอียดมาที่อีเมล tulawinternship@gmail.com ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “แจ้งเข้ารับการอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน” ภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/summerinternshipprogramme/)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564