ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition 2021)

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition 2021)

สมัครได้ทาง QR Code หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/1ri9ytCH4B9Mf90D6tWoFMViMV3FzXXqISXGaoDbOJ8U/edit?pli=1&pli=1

คุณสมบัติ

– นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ทีมละ 2-3 คน

– สมาชิกในทีมเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเดียวกัน

รูปแบบการแข่งขัน

– โจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน

– ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแถลงการณ์ย่อ (memo)

– คัดเลือก 16 ทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรกจากคะแนน memo

– การตัดสินใช้ระบบเก็บคะแนน (ไม่ใช่ knock-out)

กำหนดการ

– ระยะเวลารับสมัคร 20 กันยายน – 6 ตุลาคม 254

– ปฐมนิเทศ ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 (แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ กติกา ชี้แจงโจทย์ และแจกโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขัน)

– แข่งขันรอบคัดเลือก พฤหัสบดีที่ 4 และศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้นอยู่กับผลคะแนน memo และการจับฉลากแบ่งสาย)

– แข่งขันรอบรองชนะเลิศ พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2564

– แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ช่องทางการแข่งขัน

– ระบบ Cisco Webex Meetings

รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

– รางวัล Best Memorial 1 รางวัล รับโล่รางวัล

– รางวัล Best Oralist 1 รางวัล รับโล่รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์