ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2565
กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

คุณสมบัติ
– นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย (รวมถึงคณะอื่นที่มีสาขาวิชานิติศาสตร์ แต่มิได้เรียกว่าคณะนิติศาสตร์ด้วย) มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 2-3 คน

รูปแบบการแข่งขัน
– โจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน
– ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแถลงการณ์ย่อ (memo)
– คัดเลือก 16 ทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรกจากคะแนน memo
– การตัดสินใช้ระบบเก็บคะแนน (ไม่ใช่ knock-out)

กำหนดการ
– ปฐมนิเทศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ กติกา ชี้แจงโจทย์ และแจกโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขัน)
– ส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
– ประกาศผลทีมที่เข้ารอบเพื่อแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา วันที่ 11 สิงหาคม 2565
– แข่งขันรอบแรก วันที่17-18 สิงหาคม 2565
– แข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
– แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25สิงหาคม 2565
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่แข่งขัน
– รอบคัดเลือก เเข่งขันรูปแบบออนไลน์ทางระบบ Cisco Webex Meetings
_ รอบรองชนะเลิศเเละรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในสถานที่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
– รางวัลรุปย่อคำแถลงการณ์ยอดเยี่ยม 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท*
– รางวัลแถลงการณ์ยอดเยี่ยม 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท*
*สนับสนุนเงินรางวัลโดยมูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– Email: tulawcenter@gmail.com
– Facebook Page: ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์