ข่าวสารและกิจกรรม

เตรียมพบกับบทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 จากการแข่งขันมูทคอร์ทรอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 (ปีการศึกษา 2560) และครั้งที่ 16 (ปีการศึกษา 2561)


(จากซ้ายไปขวาในภาพ) พชร วัฒนสกลพันธุ์ (แพ็ค) ภาณพิศุทธ์ บุญตรา (จอย) ปิยากร เลี่ยนกัตวา (แป้ง) ณัฐพงค์ ทรายหมอ (เน)

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 17 ทั้งนี้ ศูนย์นิติศาสตร์ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในครั้งที่ 15 และ 16 จากการแข่งขันรูปแบบเดิมซึ่งเปลี่ยนโจทย์ทุกรอบและใช้ระบบ knock-out มาเป็นการใช้โจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน ใช้ระบบเก็บคะแนน (ไม่ใช่ knock-out) และให้ผู้สมัครส่งแถลงการณ์ย่อ (memo) ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับการแข่งขันมูทคอร์ทระดับสากล ผู้ที่สนใจสมัครหลายคนจึงอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

ศูนย์นิติศาสตร์จึงได้จัดทำบทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 (คะแนนรายคน) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 (ประจำปีการศึกษา 2560) และครั้งที่ 16 (ประจำปีการศึกษา 2561) เกี่ยวกับความรู้สึก การเตรียมตัว และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามได้เร็ว ๆ นี้