บทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 จากการแข่งขันมูทคอร์ทรอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 (ปีการศึกษา 2560)

บทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด (รายคน) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560 คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐพงค์ ทรายหมอ (เน) และอันดับ 2 ได้แก่  ปิยากร เลี่ยนกัตวา (แป้ง) สัมภาษณ์โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ หมายเหตุ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันมาเป็นการใช้โจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน

Share
บทสัมภาษณ์บรรเจิด ภาคาพันธุ์ หนึ่งในสมาชิกทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 สัมภาษณ์โดยผศ. ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

ผศ. ดร.กรศุทธิ์ : ช่วยแนะนำตัวคร่าว ๆ และเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้าแข่งมูทคอร์ทเมื่อไหร่ครับ บรรเจิด : “ผมจบนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2559 จากธรรมศาสตร์ครับ ก่อนมาเรียนภาคบัณฑิตก็เรียนจบบัญชีมาก่อน ปัจจุบันก็ยังทำงานในสายงานบัญชีและการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งครับ นอกจากนี้ก็กำลังเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจที่ธรรมศาสตร์ครับ สำหรับการแข่งขันมูทอคร์ทเกิดขึ้นตอนปีสุดท้ายที่เรียนภาคบัณฑิตครับ เป็นการแข่งขันครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 มีพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมคลาสมาชวนครับ ผมก็คิดอยู่คืนนึง รุ่งขึ้นก็ตอบตกลงไปครับ และปีนั้นเป็นปีแรกที่ภาคบัณฑิตมีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันด้วยครับ”

Share
บทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และ 2 จากการแข่งขันมูทคอร์ทรอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 (ปีการศึกษา 2561)

บทสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด (รายคน) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ได้แก่ พชร วัฒนสกลพันธุ์ (แพ็ค) และอันดับ 2 ได้แก่ ภาณพิศุทธ์ บุญตรา (จอย) ซึ่งทั้งสองเป็นผู้เข้าแข่งขันจากทีมเดียวกัน สัมภาษณ์โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

Share
บทสัมภาษณ์ สรัล อร่ามรัศมีกุล และหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

บทสัมภาษณ์ สรัล อร่ามรัศมีกุล และหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 จากทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

Share
บทสัมภาษณ์ เมย์ ทับไทร และธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

บทสัมภาษณ์ เมย์ ทับไทร และธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ (ภูมิ) ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 จากทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สัมภาษณ์โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

Share
บทสัมภาษณ์สรัล อร่ามรัศมีกุล หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ และนวพล ขำสง่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 (Moot Court Competition 2019)

บทสัมภาษณ์สรัล อร่ามรัศมีกุล หัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ และนวพล ขำสง่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 (Moot Court Competition 2019)  สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

Share