ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2564 ใ

ศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 23, 30 สิงหาคม 6 และ 13 กันยายน 2564 ระหว่าง⁠⁠เวลา 17.00-20.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings รายละเอียดดังนี้


📌⁠23 สิงหาคม 2564 อบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน”
– กล่าวเปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์
– วิทยากรโดย คุณพชร วัฒนสกลพันธุ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มธ.
– ดำเนินรายการโดย อ.กิตติภพ วังคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

⁠📌30 สิงหาคม 2564 อบหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท”
– วิทยากรโดย คุณวัชระ เนื่องสิกขาเพียร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
– ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

⁠📌⁠6 กันยายน 2564 อบรมหัวข้อ “ทักษะการนำเสนอทางด้านกฎหมายและการพูดในที่สาธารณะ”
– วิทยากรโดย คุณศศิธร รินนานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด
– ดำเนินรายการโดย อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการศูนย์นิติศาสตร์

⁠📌⁠13 กันยายน 2564 อบรมหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน/ฝึกงานในบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย”
– วิทยากรโดย คุณชานน อมรธาตรี Managing Associate, Linklaters Thailand และคุณพัชร สืบวัฒนากุล Senior Associate, Linklaters Thailand
– ดำเนินรายการโดย อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร กรรมการศูนย์นิติศาสตร์