ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รอบรองชนะเลิศ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รอบรองชนะเลิศ ทางระบบ Cisco Webex Meetings รายละเอียดดังนี้

คู่ที่ 1

โจทก์ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประกอบด้วย นางสาว ปวีณาจิรัสย์ นักเทศน์ นางสาวสาริสา ชุติณบดินทร์ นางสาวธนาภรณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์นันทพล พุทธพงษ์

จำเลย ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย นางสาว กฤษติกา ศรีเจริญ นายจิรภัทร พูนสวัสดิ์พงศ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์รัฐวุฒิ แสงจันทร์


คู่ที่ 2

โจทก์ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นาย จิรภัทร ชนะสิทธิ์ นางสาวนันทรัตน์ ขำตรี นายเชาวสุ วุฒิเกตุ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ รศ.อานนท์ มาเม้า

จำเลย ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นายชากีฟ สาและ นางสาว วีอาร์ม เกาะสาเเละ นางสาวเศวตฉัตร จับศิลป์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์

กรรมการตัดสิน ได้แก่ นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม นางสาววรกต เกษปรีชาสวัสดิ์ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด นายปราการ สมบุญยิ่ง ผู้แทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์