ข่าวสารและกิจกรรม

เตรียมพบกับ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021) เร็ว ๆ นี้

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

จัดโดย
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม)

รอบคัดเลือก – แข่งขันรูปแบบออนไลน์ทางระบบ Cisco Webex Meetings
รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ – แข่งขันในสถานที่ ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้ ที่เว็บไซต์ www.law.tu.ac.th และ Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์