ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดของทุนการศึกษาได้ที่ ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา

ส่งใบสมัครได้ที่ (ภายในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUtKlgYuFoR4a8r2jDOutPjpdi6bXT80NiTwtFzOY8QjHyaw/viewform?usp=sf_link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อีเมล korrasut@tu.ac.th