ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ”The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society” จัดโดยสภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ โดยมีผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสเซอ ชุลท์ (Lasse Schuldt) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นกรรมการคัดเลือก

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ พราวภารินย์ อมรศักดิ์ (นักศึกษาหลักสูตร LLB) และชารีฟ วัฒนะ (นักศึกษาศูนย์รังสิต) และได้เข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางระบบ Zoom ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 โดยพราวภารินย์ อมรศักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน (ชมบันทึกการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/272640916117799/videos/925204441675945)