ประกาศ

การขอรับบัตร Vaccine Pass เพื่อเข้าพื้นที่คณะนิติศาสตร์ เข้าห้องเรียนในวิชาของคณะนิติศาสตร์ และเข้าห้องอ่านหนังสือภายในคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและท่าพระจันทร์ที่มี Vaccine Pass สามารถเข้าใช้ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เปิดบริการจันทร์-ศุกร์เวลา 09.00-18.00 น.

โปรดดูวิธีการรับ Vaccine Pass ได้ที่ การรับบัตร Vaccine Pass 

สำหรับการจัดการเรียนในห้องเรียน คณะกำลังประเมินสถานการณ์และจะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง