สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ “7 ปี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ: ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.30 น. Facebook Live ทาง Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 3 มีปัญหาค้ำประกัน มีหนี้นอกระบบ ไม่รู้วิธีเขียนสัญญากู้ยืม

สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 3 มีปัญหาค้ำประกัน มีหนี้นอกระบบ ไม่รู้วิธีเขียนสัญญากู้ยืม จัดโดย noburo Wealth-Being ร่วมกับ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโดย มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง Facebook Page :

Share
สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 2 ทำยังไงดี เจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์!?!?

สรุปสาระสำคัญจากรายการถามทุกข์ ตอบสุข Special: “รู้กฎหมาย ไร้ปัญหาหนี้” ตอนที่ 2 ทำยังไงดี เจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์!?!? จัดโดย noburo Wealth-Being ร่วมกับ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโดย มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง Facebook Page : noburo

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา” จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings (สัมมนาวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของการเรียนวิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กลุ่ม ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง)

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “บ้าแล้วไง?: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “บ้าแล้วไง?: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ประเด็นสำคัญในการศึกษาคนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาคนไทยไร้สัญชาติในญี่ปุ่น”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “ประเด็นสำคัญในการศึกษาคนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาคนไทยไร้สัญชาติในญี่ปุ่น” จัดโดยศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 – 18.30 น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ State Responsibility Under International Law During A Pandemic” โดย Dr Thanapat Chatinakrob

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ State Responsibility Under International Law During A Pandemic” โดย Dr Thanapat Chatinakrob อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30-20.30 น.

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรพันธสัญญา (contract farming) กลไกที่ทำให้ราคาอาหารและสินค้าเกษตรผันผวน?”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรพันธสัญญา (contract farming) กลไกที่ทำให้ราคาอาหารและสินค้าเกษตรผันผวน?” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Share
สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564”

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564” วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to be an Effective Negotiator” โดย Dr I- Hsuan Liu

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to be an Effective Negotiator” โดย Dr I- Hsuan Liu อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 17.30-20.30 น.

Share