ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) สำหรับนักศึกษา ภาค 2/2565

กำหนดปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) สำหรับนักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินโครงการพิเศษ65 (Update) กำหนดการภาค 2-2565 ขอผ่อนผัน การชำระเงินค่าจดทะเบียน รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน ภาค 2 -2565

Share
เปิดรับสมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ (TA)

เปิดรับสมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ (TA) โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 20 – วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. • วิชาที่เปิดรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ (TA) – น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย (กลุ่ม อ.ดร.พัชยา น้ำเงิน) – น.101

Share