ตารางบรรยายภาค 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางบรรยายวิชาหลักและวิชาเลือกเสรี >>> ตารางบรรยาย ภาค 2 ปี 2565 ศูนย์ลำปาง ประกาศแจ้งเงื่อนไขในแต่ละรายวิชาเลือกเสรี (ขอให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆก่อนที่จะทำการลงทะเบียนในรายวิชาเลือกเสรีนั้นๆ) >>> ประกาศรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาค 2 ปี 65 ***แก้ไข 24 พ.ย.2565 แก้ไขเพิ่มเติมวันบรรยายและอาจารย์ผู้สอนวิชา น.236 >>> แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางบรรยายและอาจารย์ผู้สอน น 236

Share
แจ้งนักศึกษาสำหรับการเข้าห้องเรียน Google Classroom สำหรับการเรียนใน ภาคฤดูร้อน 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/64 [สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และ ภาคบัณฑิต]

Share
แจ้งนักศึกษาสำหรับการเข้าห้องเรียน Google Classroom สำหรับการเรียนใน ภาคฤดูร้อน 2564

ตารางบรรยายวิชาหลักภาค 1/2565: ตารางบรรยาย ภาค 1 ปี 2565 (Update 10 June) ตารางบรรยายวิชาเลือกภาค 1/2565: ประกาศแจ้งรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาค 1/65 (update 10 June)

Share
ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2/2564 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถติดตามได้ที่ >>> ประกาศตารางบรรยาย-คณะนิติศาสตร์-ศูนย์ลำปาง_แก้ไข-14-ธค

Share
ประกาศกลุ่มเรียนย่อย สำหรับวิชา น.161 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์ลำปาง

นักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มของตนเองตามรายชื่อที่แนบด้านล่างนี้ ประกาศรวม ดูรายชื่อได้ที่ >>> ประกาศกลุ่มวิชา-น.161-ภาคเรียนที่-2_64

Share