Uncategorized

merry christmas and happy new year 2021

สุขสันต์วันคริสต์มาส & สวัสดีปีใหม่ 2021           ในเทศกาลแห่งความสุขนี้ ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยถึงศิษย์เก่าทุกท่านขอให้ปี 2564 เป็นปีที่นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้แก่ท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ศิษย์เก่าทุกท่านมุ่งมั่นก้าวเดินต่อไปในปี 2564 ด้วยความหวัและเปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงาน  ก้าวผ่านความท้าทาย และอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี  

Read more

Uncategorized

สรุปสาระสำคัญสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”

สรุปสาระสำคัญสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมมนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา น.723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา/ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา...

Read more

Uncategorized

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการศูนย์นิติศาสตร์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ / กรรมการฝ่ายอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน / กรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ / กรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ / กรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ) ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

Uncategorized

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

รายละเอียดประกาศการรับสมัคร Click Link ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Justice Administration ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา วัน-เวลาในการเรียนการสอน นอกวัน-เวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

Read more

Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี กรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

"1 เดือนเหตุกราดยิงโคราช: คุยเรื่องอาชญาวิทยากับนักกฎหมาย 'สาวตรี สุขศรี' " บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์จาก The Momentum

Read more

Uncategorized

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Doctoral Forum

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Doctoral Forum ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม น. 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนผ่านทาง http://bit.ly/2Pm6M3C หรือ สแกน QR code

Read more

Uncategorized

ศูนย์ CPG จัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือภายใต้หัวข้อ “1919/1920 – A Watershed of European Constitutionalism”

ศูนย์ CPG จัดงานสัมมนาพิเศษและเปิดตัวหนังสือภายใต้หัวข้อ "1919/1920 - A Watershed of European Constitutionalism" พร้อมรับฟังปาฐกถาจากเอคอัครราชทูตเยอรมนี ฟินแลนด์ และออสเตรีย ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 -18.45 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่: https://s.surveyplanet.com/Orq7KrZJ หรือสแกน QR...

Read more

Uncategorized

การรับชมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน : หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่”

ศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน : หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่” ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิกที่นี่เพื่อรับชมการสัมมนา

Read more

Uncategorized

แนะนำหนังสือใหม่ “กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์”

แนะนำหนังสือใหม่ "กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์" พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม 2563) โดย ผศ. สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more