ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความในสาขานิติศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ธรรมศาสตร์ – นิติพัฒน์”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความในสาขานิติศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailawcallforpapers.org/

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยระหว่างเวลา เวลา 10.30 – 12.00 น. เป็นการแข่งขันคู่ที่...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) โดยได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 การแข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 รอบเช้า คู่ที่ 1 เวลา 8.30-10.15 น. ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ และขอเชิญเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นั้น ขอประกาศผลคะแนนทีมที่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ตามลำดับ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 97.17 คะแนน 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 95.66 คะแนน 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 95.66 คะแนน 4....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คู่ที่...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบบ่าย

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) โดยได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 การแข่งขันวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบบ่าย คู่ที่ 1 เวลา 13.00-14.45 น. ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบเช้า

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) โดยได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 การแข่งขันวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 รอบเช้า คู่ที่ 1 เวลา 8.30-10.15 น....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร สำหรับดาวน์โหลด

  รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ. มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 4 อันดับ จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) รอบแรก

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) และได้มีการแข่งขันรอบแรก ในวันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ขอประกาศผล ทีมทีได้คะแนนรวมสูงสุด 4 อันดับ ดังนี้ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 95.67...

Read more