ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2565 รายละเอียดกิจกรรม วัน : เสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา : 13.00-17.00 น. สถานที่/ช่องทางการรับชม : ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มธ. และสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings รวมทั้ง Facebook

Share