ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สําหรับ TCAS 2564 รอบ 3 Admission 1 (สอบตรง) ของศูนย์รังสิตและศูนย์ลําปาง และ TCAS 2564 รอบ 2 โควตาพื้นที่ (ใช้ข้อสอบตรง) เฉพาะของศูนย์ลําปาง และตัวอย่างข้อสอบ

เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย (1) ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ 70% (2) GAT 30% ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัยซึ่งมีคะแนนรวม 70 คะแนน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ           10 คะแนน (10 ข้อ) ส่วนที่ 2  ความเข้าใจในการอ่าน            25 คะแนน (25 ข้อ) ส่วนที่ 3  การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย     35 คะแนน (35 ข้อ) คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างข้อสอบ Examples_of_TCAS64_Exams   …………………………………… เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกการรับตรงร่วมกัน (TCAS...

Read more

ประกาศ

ขยายวันและเวลา เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 และ Common Room ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขยายวันและเวลา เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 และ Common Room ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค เวลา 08.30-23.00 น. (วันจันทร์ - วันอาทิตย์)

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ผลคะแนน การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรองชนะเลิศ

หมายเหตุ ผลคะแนนเรียงตามลำดับการแข่งขัน คะแนนกรรมการแต่ละคน เต็ม 100 คะแนน (รวม 300 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขัน) คะแนนรวมต่อทีม 600 คะแนน 📌วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คู่ที่ 1 ทีม 17 ธนษภณ สมนึก/วิริยะ ก้องศิริวงศ์/ธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน (โจทก์) คะแนนโจทก์ที่ 1 =282/ คะแนนโจทก์ที่ 2 = 292 รวม 574 ทีม...

Read more

ประกาศ

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือก

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือก หมายเหตุ ทีม 06 และ 27 สละสิทธิ์เข้าแข่งขัน ทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก จะได้รับ “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) ของทีมที่แข่งด้วย ภายในวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 กรณีที่ไม่ได้รับภายในเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อที่อีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com หรือทางข้อความ Facebook Page ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบรองชนะเลิศ...

Read more

ประกาศ

ประกาศผลคะแนน “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ผู้สมัครการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขล่าสุด 30 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.)

ประกาศผลคะแนน “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ผู้สมัครการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขล่าสุด 30 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.) หมายเหตุ “อันดับ” เรียงตามลำดับคะแนน/กรณีเท่ากัน เรียงตามหมายเลขทีม เฉพาะทีมที่ส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ให้คณะกรรมการแข่งขันฯ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1-16 จะได้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบแถลงการณ์ด้วยวาจาฯ รอบคัดเลือก (วันพฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63) โดยจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบและผลการจับคู่ให้ทราบในลำดับต่อไป (เนื่องจากทีมที่ได้คะแนนเท่ากันในอันดับ...

Read more

ประกาศ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์แต่งกายตามตำแหน่งทางราชการ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์แต่งกายตามตำแหน่งทางราชการ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับ 25 ตุลาคม 2563) คลิกที่นีเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

Read more

ประกาศ

ผังที่นั่งบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดผังที่นั่งบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่สะดวกเข้าร่วมฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่สะดวกเข้าร่วมฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับในวันที่ 16 ตุลาคม 2563) คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ตัวอย่างโจทย์คำถาม สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์

(1) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) ของทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (นายวิริยะ ก้องศิริวงศ์ นายนครินทร์ กองสุข นายศิรวิชญ์ บุญมา) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 โจทย์คำถาม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ รอบภายใน 62 ตัวอย่างสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ฝ่ายโจทก์ ตัวอย่างสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ฝ่ายจำเลย ตัวอย่างสรุปประเด็น (summary) ฝ่ายโจทก์ ตัวอย่างสรุปประเด็น...

Read more

ประกาศ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศวิถี(ที่ไม่ตรงกับคำนำหน้านามโดยกำเนิด) เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศวิถี(ที่ไม่ตรงกับคำนำหน้านามโดยกำเนิด) เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับ 14 ตุลาคม 2563) แจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ คลิก

Read more