ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ใบสมัคร “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ ใบสมัครอบรม Legal Practice Workshop (word) ใบสมัครอบรม Legal Practice Workshop (pdf)

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารจานด่วน (Fast Food)

คณะนิติศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารจานด่วน (Fast Food) บริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ ใบสมัคร เอกสารแนบร้านจำหน่ายอาหาร

Read more

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมม่อนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมม่อนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ คลิ๊ก

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลคะแนนจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก

ประกาศผลคะแนนจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 7-ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (เรียงตามหมายเลขลำดับทีม / คะแนนเต็ม 600) ทีมที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี เตชะพัตราภรณ์ 549 คะแนน ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์ 558 คะแนน ทีมที่...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง “สรุปประเด็น” (summary) สำหรับทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องด้วยทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ จะไม่ถูกผูกมัดโดยสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ที่ได้ส่งมาแต่แรก และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ต้องการต่อสู้ได้ ดังนี้ ให้ส่ง สรุปประเด็น (summary) (ไม่ใช่แถลงการณ์ย่อ) จำกัดไม่เกินฝ่ายละ 500 คำ ทั้งสรุปประเด็นฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. รายละเอียดดังนี้ (1) พิมพ์ “สรุปประเด็น” (summary) และบันทึกชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อลำดับทีมของตน เป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf โดยให้ตั้งใช้ไฟล์ในรูปแบบ sumTxPx สำหรับ “สรุปประเด็น” (summary) ฝ่ายโจทก์ และ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

Academic Seminar concerning “Trial Advocacy”, Organized by the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section (INL) of the U.S. Embassy

On 13th November 2019 (09.00-12.00 and 13.00-16.00), an academic seminar concerning "Trial Advocacy" is going to be organized by the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section (INL) of the U.S. Embassy. They have...

Read more

ประกาศ

คณะนิติศาสตร์มีการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง คณะนิติศาสตร์มีการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศให้งดการเรียนการสอนและติดต่อราชการในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ได้งดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษหลายครั้ง ประกอบกับได้มีการวางแผนงานและการจัดกิจกรรมทางวิชาการไว้แล้วล่วงหน้า 📌คณะนิติศาสตร์จึงขอประกาศให้มีการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในช่วงวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Read more

ประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

Read more