ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ รายละเอียดDJA100562

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ลำปาง (ตามผลการคัดเลือก) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.mytcas.com สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ไฟล์ pdf) ได้ที่ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป)

Read more

ประกาศ

เบอร์ติดต่อคณะนิติศาสตร์ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะนิติศาสตร์ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ตามเบอร์โทรดังนี้ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต : TEL. 061 815 0759, 02 696 5105 บัณฑิตศึกษา : TEL. 090 293 1044 การเงินและบัญชี (ท่าพระจันทร์) : TEL. 02 696 5402-3

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ

คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ยังไม่ไ่ด้ส่งผลคะแนน TU-GET ให้ส่งภายในวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขยายเวลาการรับผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Read more

ประกาศ

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์  

Read more