ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อ และเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และจดทะเบียนลักษณะวิชา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ และเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และจดทะเบียนลักษณะวิชา โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/332DpLh

Read more

ประกาศ

การยื่นคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การยื่นคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์  สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) (นักศึกษารหัส 63 ที่ชำระเต็มจำนวน) ยื่นคำร้องฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา

Read more

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอเปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา จากเดิม วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2563

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่สอง

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่สอง กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK เนื่องจากการเรียนการสอนในภาค 1/2563 ของคณะนิติศาสตร์ในบางรายวิชา อาจมีรูปแบบการสอนผสมทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ รายละเอียด รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ สำหรับวิชาบังคับ ทุกวิชา และทุกกลุ่มบรรยาย (Section) กลุ่มบรรยาย ละ 2 คน หมายเหตุ โครงการนี้ เป็นคนละโครงการกับโครงการผู้ช่วยอาจารย์ในการตรวจการบ้านให้นักศึกษารุ่นน้อง สำหรับโครงการหลัง จะรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการอบรมโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาในวิชาและ...

Read more

ประกาศ

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ตารางการแข่งขัน

Read more

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

*หมายเหตุ : รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเลขทะเบียนนักศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ https://bit.ly/2ZfoHhE  

Read more

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง แก้ไขข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันและคู่มือการแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง แก้ไขข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันและคู่มือการแข่งขัน ดาวน์โหลดได้ที่ ประกาศ เรื่อง แก้ไขข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันและคู่มือการแข่งขันฯ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2019-2020-documents/

Read more