ประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างเวลา 8.45-12.30 น. กำหนดการ 🕐 📌8.45-9.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร 📌9.00-11.30 น.แจกโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน และชี้แจงกฎกติกาการแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.ดร.พนัญญา อ.เพียรรัตน์ อ.ดิศรณ์ อ.กิตติภพ นางสาวพรปวีณ์) 📌11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 สามารถมารับหน้ากาก Pitta Mask ได้ที่คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 สามารถมารับหน้ากาก Pitta Mask ได้ที่คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ⦁ ศูนย์รังสิต รับได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 ⦁ LLB, LLM รับได้ที่ห้องธุรการ LLB, LLM ⦁ ภาคบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา รับได้ที่ห้องธุรการคณะนิติศาสตร์ โดยขอให้นำบัตรนักศึกษามาด้วย (หน้ากากมีจำนวนจำกัด)

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ภาคการศึกษาที่ 1/2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาฝรั่งเศส ท่าพระจันทร์ รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาฝรั่งเศส ศูนย์รังสิต ตารางเรียนกลุ่มที่ 1 ศูนย์รังสิต ตารางเรียนกลุ่มที่ 2 ท่าพระจันทร์    

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครนักศึกษาทำงานในโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มธ. จำนวน 1 อัตรา

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร  

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สมเกียรติ สัมมนาโดย อ.สุประวีณ์ จำนวน 2 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สัมมนาโดย อ.สหรัฐ จำนวน 2 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 3 ผู้บรรยาย รศ.สมยศ...

Read more