ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/xxPoeB

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) นั้น ขอประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก จำนวน 16 ทีม ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ...

Read more

ประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย ชาน. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชุดที่ 1 ส่วนของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

นักศึกษาที่ศึกษาวิชาน. 301 กฎหมายลักษณะมรดก ภาคปกติ ศูนย์รังสิต สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1 ส่วนของผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เพื่อประกอบการศึกษาล่วงหน้าได้ที่ LA301_Rangsit_No.1 (ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา จะมีแจกในการบรรยายครั้งที่ 9 วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562)  

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ”

ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ" ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ, ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ LLM, PhD University of Edinburgh, UK / PhD Thesis : A...

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รังสิต สมัครเรียนศูนย์รังสิตใช้สถานที่สอบศูนย์รังสิต สมัครเรียนศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์รังสิต สมัครเรียนศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์รังสิต ลำปาง สมัครเรียนศูนย์รังสิตใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สมัครเรียนศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สมัครศูนย์ลำปางใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สมัครสอบรอบ 2 ใช้สถานที่สอบศูนย์ลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-696-5113, 02-6965404, 02-696-5405,02-696-5417

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดการ 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารและรับประทานอาหารว่าง 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ 13.15 –...

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนิติกร ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more