ช่องทางในการดูคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องในการเข้าดูคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าดูคะแนนสอบวิชาเฉพาะทาง https://bit.ly/3Lgmpo9 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Share
คณะนิติศาสตร์จะแจ้งช่องทางในการดูประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 อีกครั้งภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

คณะนิติศาสตร์ต้องขออภัยอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์ไอทีของคณะนิติศาสตร์ขัดข้อง จึงทำให้ผู้เข้าเว็บไซต์จำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าดูประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว และจะแจ้งช่องทางในการดูประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะอีกครั้งภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

Share
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Share