ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครนักศึกษาทำงานในโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มธ. จำนวน 1 อัตรา

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร  

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สมเกียรติ สัมมนาโดย อ.สุประวีณ์ จำนวน 2 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สัมมนาโดย อ.สหรัฐ จำนวน 2 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 3 ผู้บรรยาย รศ.สมยศ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป Section ที่รับสมัคร กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ สัมมนาโดย อ.นาฏนภัส จำนวน 4 คน กลุ่ม 4 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สัมมนาโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.กิตติภพ จำนวน 4 คน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4 มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน ลักษณะของกิจกรรม ร่วมกับอ.นาฏนภัส...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.เขมภูมิ อ.ดร.อำนาจ (ตั้งคีรีพิมาน) อ.ชวิน สัมมนาโดย อ.ชวิน จำนวน 1 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ศ.ดร.อำนาจ (วงศ์บัณฑิต) สัมมนาโดย อ.ดร.นพร จำนวน 2 คน ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา Section ที่รับสมัคร ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์  ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กมลวรรณ อ.ชวิน สัมมนาโดย อ.ชวิน จำนวน 2 คน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 2-4 มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน ลักษณะของกิจกรรม ร่วมกับอ.ชวิน ในการตรวจการบ้านวิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลารับสมัคร 22-27 สิงหาคม 2562 สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 กรอกใบสมัครได้ที่ SCAN...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.110 กฎหมายอาญา-ภาคทั่วไป Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ศ.ณรงค์ ผศ.สาวตรี รศ.ดร.ณภัทร สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ จำนวน 4 คน ภาคปกติ ศูนย์รังสิต กลุ่ม 2 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ รศ.ดร.ปกป้อง สัมมนาโดย อ.คงสัจจา จำนวน 4 คน ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว Section ที่รับสมัคร ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ จำนวน 2 คน ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ผู้บรรยาย ศ.ดร.ไพโรจน์ ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ และอ.ดร.เอมผกา จำนวน 2 คน คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 4 (หมายเหตุ Section ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นผู้ช่วยอาจารย์) มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน ลักษณะของกิจกรรม ร่วมกับผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ศ.ดร.ไพโรจน์ และอ.ดร.เอมผกา ในการตรวจการบ้านวิชา...

Read more