ประกาศ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และและการจดทะเบียนลักษณะวิชา และเอกสารที่ต้องดาวน์โหลด

ประกาศโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ปี 2562 ตัวอย่างการส่งเอกสารระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ต่างประเทศ)   ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนที่ https://goo.gl/vwW252

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

Invitation to Special Lecture “The Perfect Opinion” By Andrew Kerr, Lecturer of Legal English, Georgetown University Law Center

Invitation to Special Lecture "The Perfect Opinion" By Andrew Kerr B.A., Wesleyan University; J.D., Columbia Lecturer of Legal English, Georgetown University Law Center Part of Abstract "This paper searches for the perfect judicial opinion. It begins by asking what...

Read more

ประกาศ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 57-61 โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

คำชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 57-61 โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดได้ที่ คำชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 57-61 โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันจันทร์ที่ 24 อังคารที่ 25 และพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 บัดนี้การสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจาก Keio University Law School ในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

เอกสารประกอบโครงการเสวนาวิชาการ “ทรัพย์อิงสิทธิ : ปัญหาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารประกอบโครงการเสวนาวิชาการ “ทรัพย์อิงสิทธิ : ปัญหาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ทรัพย์อิงสิทธิ : ปัญหาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 3-4 (ในปีการศึกษา 2562) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 3-4 (ในปีการศึกษา 2562) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Two students from the Faculty of Law, Thammasat University, will be selected to join the Keio University Law...

Read more

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ

ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ)

ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนประจำปีการศึกษา 2562 ตัวอย่างการส่งเอกสารปริญญาตรี แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา แบบฟร์อมตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา-ต่างประเทศ  

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more